Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przesłane zgłoszenia.

Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przesłane zgłoszenia.

Trwają prace organizacyjne związane z naszym Przeglądem. Uwaga! Wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń i dla niektórych podmiotów wykonawczych ze szkół podstawowych podane w regulaminie terminy mogą ulec zmianie na termin gimnazjalny i/lub licealny. W razie pytań proszę pisać na sekretariat@sremsong.pl

Ufamy, że szczegółowe informacje przekażemy w sobotę – 5 maja br.

Prosimy o modlitwę. Dobrej majówki, dobrych przygotowań do naszego spotkania.

Janusz T. Skotarczak