Regulamin

1. W Przeglądzie mogą brać udział: soliści; zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje. Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia do udziału w Przeglądzie, należy przesłać kartę zgłoszenia i wymagań technicznych w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2016r. pod adres:

e-mail: sekretariat@sremsong.pl
lub
Janusz T. Skotarczak
ŚREMSONG’ 2016
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ul. Poznańska 11; 63 – 100 Śrem
Tel. / Fax 61 281 00 24 lub 605 927 827

Kartę zgłoszenia i wymagań technicznych należy pobrać w Internecie: www.sremsong.pl lub jeśli to niemożliwe zgłosić pisemną lub telefoniczną prośbę o jej przesłanie. Uwaga! Zgłoszenia każdego wykonawcy należy dokonać na oddzielnej karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kilku wykonawców na jednej karcie, a także zgłoszenia nieczytelne i niekompletne nie będą rozpatrywane. Zgłaszając uczestników z różnych kategorii wiekowych należy brać pod uwagę fakt, że każda kategoria wiekowa ma swój wyznaczony dzień prezentacji.

2. Każdy wykonawca przedstawia swój program. Prezentowane utwory winny być wykonane w języku polskim.

– Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja – 1 utwór w czasie do 3 minut
– Szkoły Ponadgimnazjalne i Uczelnie wyższe – 2 utwory w czasie do 6 minut
– Chóry – 2 utwory w czasie do 6 minut. Uwaga! Jeden utwór a capella.

3. Wskazane jest własne instrumentarium. Organizatorzy zapewniają fortepian w miejscu Przeglądu.

4. Jeżeli wykonawca wykorzystuje w czasie prezentacji płytę z półplaybackiem, nie może ona zawierać nagranych chórków ani głosów solowych. Podkłady muzyczne powinny być nagrane na nośniku pamięci i dostarczone do akustyka bezpośrednio przed występem. Prosimy zwrócić uwagę na jakość nagranych utworów.

5. Opiekun grupy, dyrygent czy nauczyciel nie może śpiewać razem z grupą, może jedynie akompaniować lub dyrygować.

6. Jury oceniając prezentacje zwróci uwagę na:
* dobór repertuaru,
* intonację,
* dykcję,
* poziom Wykonania,
* wizerunek sceniczny,
* ogólny wyraz artystyczny.

7. W każdej kategorii wiekowej JURY PRZYZNA WYRÓŻNIENIA (Przedszkola nie podlegają ocenie!), a SPOŚRÓD WYRÓŻNIONYCH WYBIERZE PODMIOTY NOMINOWANE DO KONCERTU GALOWEGO W SOBOTĘ 21 MAJA. Jury na Koncercie Galowym przyzna NAGRODY GŁÓWNE – STATUETKI ŚREMSONGU. Uwaga! Każdy z Wykonawców może zostać poproszony przez Jury o zaprezentowanie się podczas Koncertu Galowego dlatego prosimy o zarezerwowanie sobie przyjazdu nie tylko na Przegląd ale także na Koncert Galowy – w sobotę 21 maja br..

8. Potwierdzenie uczestnictwa w Przeglądzie i wszelkie informacje oraz zmiany będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej: www.sremsong.pl Uwaga! Nie przesyłamy informacji o dniu prezentacji. Będą one dostępne od 4 maja br. na wskazanej wyżej stronie internetowej.

9. Organizacja całego Przeglądu jest współfinansowana przez uczestników. Koszt uczestnictwa w Przeglądzie wynosi 7zł od osoby. Opłata nie dotyczy Opiekunów. Wpłaty kosztów uczestnictwa dokonujemy na miejscu w dniu występu. Uwaga! Zmiana ilości uczestników winna być zgłoszona.

10. Osoby odpowiedzialne przez Instytucje delegujące zobowiązane są do zapewnienia opieki nad uczestnikami podczas całego pobytu w Śremie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas prezentacji, spotkań, i imprez towarzyszących dla celów promocyjnych związanych z Przeglądem.

12. Wykonawcy przystępując do Przeglądu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników.

13. Uwaga! W trakcie naszego Przeglądu czynna będzie dla wszystkich JADALNIA ,,BETANIA” znajdująca się na miejscu Przeglądu. W związku z tym istnieje możliwość zamówienia obiadu dla każdego uczestnika (cena obiadu 10zł). Ilość zamawianych obiadów prosimy wpisać w karcie zgłoszenia. W jadalni będzie można zakupić sałatki, napoje, lody, słodycze… W trakcie Przeglądu czynne będzie także stoisko z książkami.

14. ŚREMSONG jest projektem katechetyczno-kulturalnym. Wzięło w nim udział do tej pory 30 tysięcy uczestników. Organizatorem Przeglądu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie a współorganizatorem od tego roku Katolickie Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. Przegląd organizowany jest we współpracy z Dekanatem Śremskim. Mecenatem Przeglądu jest Gmina Śrem oraz Starostwo Powiatowe w Śremie. Przegląd odbywa się pod honorowym patronatem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jego pomysłodawcą i animatorem jest katecheta Janusz T. Skotarczak.

15. Kontakt:

Janusz T. Skotarczak
ŚREMSONG’ 2016
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ul. Poznańska 11
63-100 Śrem
tel./fax 61 281 00 24; 605 927 827
e-mail: sekretariat@sremsong.pl; www.sremsong.pl
Konto bankowe: 44 9084 0003 2102 0010 0683 0002