ŻYWY PREZENT DLA JANA PAWŁA II

 • Jan Paweł II jest tym, który o niczym nie wiedząc przyczynił się do powstania ŚREMSONG-u. Nasze Spotkania pragną być „żywym prezentem” ma Jego kolejne urodziny. Pamiętamy o Nim, co roku ale w sposób szczególny dedykowaliśmy Mu nasze V Spotkanie w roku 1996. Na tym spotkaniu młodzież wysyłała kartki z życzeniami do Jana Pawła II. Pisała to, co jej serce dyktowało. Pytani dlaczego pisząc płaczą odpowiadali: – To z radości, że możemy napisać do Papieża. Na kartkach wypisywali: „Kocham Cię, Ojcze Święty”, „Jak to dobrze, że Jesteś”, „Modlę się Ojcze za Ciebie”…Ojcu Świętemu dedykowaliśmy też specjalny koncert na jego 80-te urodziny 18.papiez_z_januszemV.2000r. Udział w nim wzięli: Jerzy Zelnik (poezja Karola Wojtyły), Dominik Czubanowski (gitara), Ks.Andrzej Wałdowski (wspomnienia) oraz wyróżnieni, uczestnicy poprzednich edycji ŚREMSONG-u.
 • Od czasu do czasu informujemy
  listownie Jana Pawła II o tym, co dzieje się na naszym Przeglądzie. Wiemy, że te nasze majowe SPOTKANIA w Śremie cieszą Ojca Świętego. Przysyła nam swoje życzenia i błogosławieństwo, a nawet w grudniu 2000 roku opłatek. Czymś szczególnym w historii Śremsongu była prywatna audiencja w grudniu 2000 roku na której Janusz T.Skotarczak mógł osobiście opowiedzieć Janowi Pawłowi II o naszym Przeglądzie.
  Pisze do nas także sekretarz Ojca Świętego – Ks.Biskup Stanisław Dziwisz.

 • Jego Świętobliwość Jan Paweł II, powiadomiony o V Wielkopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej w Śremie, przesyła uczestnikom Życzenia wyrażone słowami św. Augustyna: „Chwalcie Boga z całego serca, niech wielbi Boga nie tylko wasz język i głos, ale także wasze sumienie, wasze życie i wasze czyny”. Organizatorom i uczestnikom spotkania Ojciec Święty z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa.
  Arcybiskup Giovanni B. Re – Substytut
  – maj '1996
 • Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa dla organizatorów Przeglądu Piosenki Religijnej „Śremsong”
  Abp Oscar Rizzoto
  kwiecień '1998

  papiez Pater misit Filium suum Salvatorem mundi. Gaudeamus!
  Z życzeniami na Boże narodzenie Roku Świętego 2000
  Jan Paweł II papież
  grudzień '2000

   (…) Ojciec Święty jest Wam wszystkim wdzięczny za modlitwy i za Waszą pracę wśród młodzieży. Błogosławi serdecznie. Życzy dalszych sukcesów i wzrostu uczestników do trzech lub więcej tysięcy.”
  Ks. Stanisław Dziwisz – sekretarz Ojca Świętego
  wrzesień '1996

   „Ojciec Święty dziękuje Panu i Młodzieży za pamięć o Nim w organizowanych imprezach Śremsongu, których wyrazem jest przesłany album. Błogosławi serdecznie na dalszą pracę. Ja też (…) gratuluję sukcesu Wielkopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej w Śremie.
  Ks. Biskup Stanisław Dziwisz – sekretarz Ojca Świętego
  grudzień '2000