Regulamin

ŚREMSONG’ 2018

1.W Przeglądzie mogą brać udział: soliści, zespoły oraz chóry reprezentujące: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje i podmioty niezrzeszone. Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia do udziału w Przeglądzie, należy przesłać kartę zgłoszenia i wymagań technicznych w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2018r. pod adres:

e-mail: sekretariat@sremsong.pl
lub
ŚREMSONG’ 2018

Janusz T. Skotarczak, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska 11; 63 – 100 Śrem
Tel. / Fax 61 281 00 24 lub gsm 605 927 827

Kartę zgłoszenia i wymagań technicznych należy pobrać w Internecie na www.sremsong.pl

Aby dobrze zaplanować nasze spotkanie prosimy nie czekać ze zgłoszeniami do ostatniej chwili zapisów.

Uwaga! Zgłoszenia każdego wykonawcy należy dokonać na oddzielnej karcie zgłoszenia. Zgłaszając uczestników z różnych kategorii wiekowych należy brać pod uwagę fakt, że każda kategoria wiekowa ma swój wyznaczony dzień prezentacji.

2.Prezentacje odbywać się będą w auli Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie, ul. Staszica 1 wyznaczonego dnia od godziny 10:00. Rejestracja uczestników oraz konsultacje z akustykiem od godziny 9:00.

Dni Prezentacji:

18maja (piątek) Przedszkola

21 maja ( poniedziałek) Szkoły Podstawowe cz. I

22 maja (wtorek) Szkoły Podstawowe cz. II

23maja ( środa) Gimnazja

24maja (czwartek) Szkoły Ponadgimnazjalne i Uczelnie wyższe

25 maja (piątek) Spotkanie Młodych – szkoły ponadgimnazjalne

26 maja (sobota) godz. 17:00 – KONCERT GALOWY

 

3.Prezentowany utwór winien być wykonany w języku polskim.

–Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja – 1 utwór w czasie do 3 minut
–Szkoły Ponadgimnazjalne i Uczelnie wyższe – 2 utwory w czasie do 6 minut. Uwaga! W przypadku dużej ilości zgłoszeń 1 utwór ( informacja o liczbie utworów pojawi się na stronie 30.04.2018r.)
– Chóry – 2 utwory w czasie do 6 minut. Uwaga! Jeden utwór a capella (dla tej kategorii dopuszczalne są utwory nie tylko polskie)

4.Wykaz uczestników będzie opublikowany na stronie Przeglądu 30 kwietnia 2018r.

5.Jury oceniając prezentacje zwróci uwagę na: dobór repertuaru, intonację, dykcję, własne instrumentarium, poziom wykonania, wizerunek sceniczny, ogólny wyraz artystyczny.

6.Jeżeli wykonawca wykorzystuje w czasie prezentacji płytę z półplaybackiem, nie może ona zawierać nagranych chórków ani głosów solowych. Podkłady muzyczne powinny być nagrane na nośniku pamięci i dostarczone do akustyka bezpośrednio przed występem. Prosimy zwrócić uwagę na jakość nagranych utworów.

7.Opiekun grupy, dyrygent czy nauczyciel nie może śpiewać razem z grupą, może jedynie akompaniować lub dyrygować.

8.Po każdym dniu przesłuchań  Jury przyzna WYRÓŻNIENIA, a spośród wyróżnionych wybierze podmioty nominowane do KONCERTU GALOWEGO w sobotę 26 maja. Jury na Koncercie Galowym przyzna NAGRODY GŁÓWNE – STATUETKI ŚREMSONGU. Przedszkola nie podlegają ocenie przez jury. Uwaga! Każdy z Wykonawców może zostać poproszony przez Jury o zaprezentowanie się podczas Koncertu Galowego dlatego prosimy o zarezerwowanie sobie przyjazdu nie tylko na Przegląd ale także na Koncert Galowy – w sobotę 26 maja br.

9.KOSZT UCZESTNICTWA. Organizacja Przeglądu jest współfinansowana przez uczestników. Koszt uczestnictwa w Przeglądzie wynosi 7zł od osoby. Opłata nie dotyczy Opiekunów. Wpłaty kosztów uczestnictwa dokonujemy na miejscu w dniu występu. Uwaga! Zmiana ilości uczestników winna być zgłoszona do 30.04.2018r.

10.POSIŁEK. W trakcie naszego Przeglądu czynna będzie dla wszystkich JADALNIA ,,BETANIA” znajdująca się na miejscu Przeglądu. W związku z tym istnieje możliwość zamówienia obiadu dla każdego uczestnika (cena obiadu 10zł). Ilość zamawianych obiadów prosimy wpisać w karcie zgłoszenia. W jadalni będzie można zakupić sałatki, napoje, lody, słodycze…

11.KIERMASZ. W trakcie Przeglądu czynne będzie stoisko z książkami.

12.GOŚCIE PRZEGLĄDU. Przegląd ubogacony będzie o spotkania z zaproszonymi Gośćmi i koncerty. Szczegółowy program Śremsongu’2018 zostanie podany na stronie Przeglądu 30 kwietnia 2018r.

13.Osoby odpowiedzialne przez Instytucje delegujące zobowiązane są do zapewnienia opieki nad uczestnikami podczas całego pobytu w Śremie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas prezentacji, spotkań, i imprez towarzyszących dla celów promocyjnych związanych z Przeglądem.

15.Wykonawcy przystępując do Przeglądu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników.

16.ŚREMSONG jest projektem katechetyczno-kulturalnym. Wzięło w nim udział do tej pory przeszło 31 tysięcy uczestników. Odbywa się pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Starosty Śremskiego Pana Zenona Jahnsa i Burmistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego. Jego pomysłodawcą i animatorem jest katecheta Janusz T. Skotarczak. W organizację XXVII edycji Przeglądu zaangażowany jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie oraz Katolickie Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. Przegląd organizowany jest we współpracy z Śremskim Ośrodkiem Kultury oraz Dekanatem Śremskim. Mecenatem Przeglądu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Gmina Śrem oraz Starostwo Powiatowe w Śremie.

17.Kontakt:

ŚREMSONG’2018
Janusz T. Skotarczak, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska 11; 63-100 Śrem
tel./fax 61 281 00 24; 605 927 827; e-mail: sekretariat@sremsong.pl; www.sremsong.pl