Dobroczyńcy ŚREMSONGU

Janusz T. Skotarczak: Gdyby ta lekcja była lekcją dla dwustu czy nawet czterystu osób, to prawdopodobnie wielu by o niej nie słyszało i nie wyszłaby ona poza mury szkół, w których katechizowałem czy obecnie katechizuję. Ilość uczestników jednak sprawiła, że Przegląd przekroczył ramy tychże szkół a także granice naszego miasta, powiatu i województwa.
Organizacja Przeglądu od początku spoczywała na szkole, w której katechizowałem. To jest moja ,,inna” lekcja religii. Ważna jest tu współpraca ze Śremskim Ośrodkiem Kultury, którą rozpocząłem w 1994r. Współdziałanie szkoły i instytucji kultury pozwoliło dokonać podziału. Śremski Ośrodek Kultury odpowiada za kształt techniczny Przeglądu a ja, jako jego pomysłodawca i animator za kształt artystyczny.
Patronat nad ŚREMSONGIEM objęła GMINA ŚREM. Przegląd mógł i może się odbywać przez te wszystkie lata dzięki różnym innym DOBROCZYŃCOM. Przybywało ich z każdym rokiem – tak jak przybywało uczestników. Byli to m.in.: Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, parafie Dekanatu Śremskiego, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Wiele instytucji ( np. Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, Księgarnia „Biblos” w Śremie – Zaniemyślu) i osób prywatnych było także fundatorami nagród. Noclegi dla uczestników Przeglądu użyczali: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Liceum Ogólnokształcące w Śremie.
Lista wszystkich Dobrodziejów ŚREMSONGU jest długa… Trwają we mnie osoby, z którymi współpracowałem, i dzięki którym ta szczególna lekcja religii mogła się odbywać. To jest litania osób zaczynająca się od dyrektorów, wicedyrektorów, katechetek, katechetów, nauczycieli i pracowników szkół, w których katechizowałem i czy obecnie katechizuję realizując ten specyficzny projekt katechetyczny. Były to Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka, Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka, Zespół Szkół Mechanicznych oraz Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego i Gimnazjum Dwujęzyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie. To dyrektorzy i pracownicy Śremskiego Ośrodka Kultury. To burmistrzowie naszego miasta i starości naszego powiatu. To osoby związane z Kuratorium Oświaty oraz z Wydziałem Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego i Powiatowego oraz z Wydziałem Katechetycznym i Komisją Muzyki Kościelnej Archidiecezji Poznańskiej. To arcybiskupi poznańscy (patroni honorowi przeglądu) oraz biskupi pomocniczy, dziekani, proboszczowie i księża dekanatu śremskiego. To wspaniali jurorzy przeglądu. To młodzież z Duszpasterstwa Młodych kościoła pofranciszkańskiego. To moi uczniowie. To osoby, które wspomagają przegląd swoimi pomysłami, życzliwością i pomocą. To ci, którzy w intencji każdego przeglądu modlą się … To dyskretna, ale bardzo ważna obecność moich kochanych Rodziców, Żony i Córek…
Tego przeglądu nie byłoby jednak bez uczestników. A ci przybywają przez te wszystkie lata dzięki swoim proboszczom, dyrektorom przedszkoli, szkół i ośrodków kultury, księżom, katechetkom i katechetom, nauczycielom muzyki, opiekunom, rodzicom… Oni są najważniejsi. Bez nich nie byłoby tego przeglądu. Dziękuję za Dar Spotkania.
Kiedy wyraża się podziękowania zawsze istnieje ryzyko, że można kogoś pominąć. Dlatego niech mi będzie wolno na końcu wypowiedzieć jeszcze raz podziękowania dla WSZYSTKICH, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odbycia kolejnych edycji Przeglądu – dziękuję wszystkim osobom i instytucjom.
I na koniec podziękowanie najważniejsze – BOGU ZA WSZYSTKO.