Oddziaływanie ŚREMSONGU

Janusz T. Skotarczak: Oddziaływanie przeglądu jest wielorakie. Wspomnieć tu trzeba o kilku aspektach.

ŚREMSONG to UBOGACENIE DUCHOWE. – Wyjeżdżamy stąd bardziej uduchowieni – powiedziała kiedyś Danuta Michalska, nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie, dyrektor chóru ,,Cantilena”. – Dziś dosyć mamy hałasu w domu, w szkole, w pracy i dlatego bardzo nam potrzeba takich spotkań, abyśmy ładowali się piękną muzyką i piękną treścią słowną – mówił Eligiusz Szczepaniak, dyrektor artystyczny Związku Chórów i Orkiestr miasta Poznania. – Miałam myśli samobójcze. Po tym przeglądzie chce mi się wreszcie żyć z pasją – powiedziała jedna z dziewczyn. – Na przeglądzie możemy przeżywać cudowne chwile blisko Jana Pawła II i blisko Boga – mówiła wielokrotnie Lucyna Rajch, opiekunka zespołów i chórów z Dubina i Jutrosina. Niektórzy piszą, dzwonią, mówią, że ,,ten czas przeglądu przybliżył ich do Boga, że to były trzy dni wyśpiewanych rekolekcji, że bardzo uduchowili się, że doświadczyli tego, że «Bóg uśmiecha się, kiedy widzi, że człowiek śpiewa»”.

ŚREMSONG to ZACZYN KULTUROTWÓRCZY. Ci, którzy przyjeżdżali na przegląd pierwszy raz, często mówili: – Zaczęliśmy śpiewać z konieczności. Nie było w szkole zespołu. Pani dyrektor zachęciła nas do wzięcia udziału w przeglądzie i tak powstał nasz zespół. Wielu pisze swoje słowa i układa muzykę przyczyniając się w ten sposób do powstawania nowych piosenek. ŚREMSONG stał się zaczynem organizowania mniejszych przeglądów – szkolnych i parafialnych.

ŚREMSONG to ODKRYWANIE TALENTÓW. Ze ŚREMSONGU do wielkiego świata opery – tak w jednym zdaniu można opisać drogę, którą podąża młoda śpiewaczka operowa, sopranistka Malwina Makała. Obecnie śpiewa w Niemczech i jest członkinią Theater Koblenz. Największą jej pasją był śpiew. Już w wieku 6 lat należała do chóru dziecięcego ,,Chwalmy Pana”, który w Przemęcie prowadził dziadek Antoni Kaczmarek. Wspólnie wielokrotnie występowali i odnosili sukcesy na ŚREMSONGU. W czasie jednego z występów w wieku 15 lat została zauważona przez panią Benignę Jaskulską, przewodniczącą jury, która zachęciła ją do nauki śpiewu operowego. To śremsongowe spotkanie odmieniło jej życie i życie jej rodziny.

ŚREMSONG to INSPIRACJA. Przegląd będąc owocem inspiracji sam stał się inspiracją dla wielu spotkań duszpastersko – kulturalnych w różnych miejscach. Nie sięgając daleko warto tu wspomnieć o inspiracji przeglądu dla kilku inicjatyw katechetycznych pod nazwą PRZYSTANEK LO podejmowanych w śremskim Liceum Ogólnokształcącym.

Po pierwsze stał się on natchnieniem dla śremskich DNI JANA PAWŁA II odbywanych od 2005 roku nie tylko dla uczniów szkoły. W ramach tych Dni odbywają się spotkania z osobami, które przybliżają nauczanie Jana Pawła II. Organizowane są wystawy oraz filmy. Odbywają się także koncerty młodzieżowe ( ,,Młodzież w hołdzie Janowi Pawłowi II”) oraz koncerty papieskie z udziałem zaproszonych Gości. Dni Jana Pawła II stały się z kolei ważną inspiracją dla organizowanych w szkole od 2009 roku śremskich DNI JUDAIZMU. To nie kto inny jak Jan Paweł II podpowiedział nam, że ,,kto spotyka Jezusa – ten spotyka Judaizm”.
Po drugie przegląd jest inspiracją SPOTKAŃ. Na Przystanku LO gościli w ostatnich latach m.in.: ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak; o. Leon Knabit – benedyktyn z Tyńca; o. Rafał Szymkowiak, kapucyn z Krakowa; o. Paweł Minajew – proboszcz parafii prawosławnej; Robert Fredrich ,,Litza” ( z zespołu «Arka Noego»); Darek Malejonek ( z zespołu «Maleo Reggae Rockers»); Mirek ,,Miru” Kirczuk (z zespołu «Full Power Spirit»); Eleni; Mate.O; Natalia Niemen; aktor Wiesław Komasa; Krzysztof Zanussi, Przemysław Babiarz; Elżbieta Ruman; Łukasz Wierzbicki; Kyutaro Francisco Xaverio Hashimoto, Michał Wojtczak, prezes fundacji ,,Patria”; dr Jacek Pulikowski; dr Antoni Zięba; Wanda Napieralska, pedagog z Poznania; ks. Paweł Bogdanowicz, filipin z Gostynia; ks. Radosław Nowak; ks. Michał Pawlak.
Po trzecie stał się zaczynem dla KONCERTÓW MUZYCZNYCH odbywanych w szkole. Na muzycznej scenie LO wystąpili m.in.: Bracia Franciszkanie z Wronek; zespół ,,40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach” z Wrocławia; zespół ,,Full Power Spirit” z Białej Podlaskiej; zespół ,,Stare Dobre Małżeństwo”; ,,Kwartet Staromiejski” z Poznania; Zespół ,,Shalom” z Poznania; Jarek Wajk; Piotr ,,Lupi” Lubertowicz; Przemysław Gintrowski z Warszawy; Ania Laska z zespołem; młodzież z Ostrowskiego Centrum Kultury.
Po czwarte przegląd stał się ważnym impulsem dla śremskich ZADUSZEK MUZYCZNYCH. Początek był kameralny – odtwarzane utwory zmarłych muzyków z magnetofonu i modlitwa w intencji zmarłych muzyków podczas lekcji religii. Pierwszy koncert Zaduszek Muzycznych odbył się w 2007 roku. Dziś jest to wydarzenie artystyczne w naszym mieście. To największy amatorski koncert. Występuje na nim blisko 90 osób. Są to uczniowie nie tylko naszej szkoły i nasi absolwenci ale także zaprzyjaźnieni z nami uczniowie z innych szkół, nie tylko naszego miasta. To także największy nieplenerowy koncert w mieście. Uczestniczy w nim od kilku lat przeszło 600 osób, a w 2013 roku tysiąc osób.

ŚREMSONG to PROMOCJA MIASTA. Wielu kojarzy nasze miasto tylko z Przeglądem Piosenki Religijnej. Można spokojnie powiedzieć, że Przegląd przez te wszystkie lata stał się żywą wizytówką Śremu.