Dla mediów

Logo ŚREMSONG 2018

ŚREMSONG’ 2018

W dniach od 18 do 26 maja 2018r. odbędzie się w Śremie XXVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ – ŚREMSONG’2018. W Przeglądzie mogą brać udział: soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje i podmioty niezrzeszone. Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia do udziału w Przeglądzie, należy przesłać kartę zgłoszenia i wymagań technicznych w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2018r. pod adres: sekretariat@sremsong.pl   Po każdym dniu przesłuchań jury przyzna wyróżnienia, a spośród wyróżnionych wybierze podmioty nominowane do Koncertu Galowego w sobotę 26 maja 2018r. Jury na Koncercie Galowym przyzna Nagrody Główne – Statuetki ŚREMSONGU’ 2018. Przesłuchania uczestników, występy Gości oraz Koncert Galowy odbędą się w auli Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie, ul. Staszica 1.Program przesłuchań, regulamin, karta zgłoszenia na www.sremsong.pl  

ŚREMSONG jest projektem katechetyczno-kulturalnym. Wzięło w nim udział do tej pory przeszło 31 tysięcy uczestników. Odbywa się pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Starosty Śremskiego Pana Zenona Jahnsa i Burmistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego. Jego pomysłodawcą i animatorem jest katecheta Janusz T. Skotarczak. Organizacji XXVII edycji Przeglądu patronujet Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie oraz Katolickie Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. Przegląd organizowany jest we współpracy z Śremskim Ośrodkiem Kultury oraz Dekanatem Śremskim. Mecenatem Przeglądu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Gmina Śrem oraz Starostwo Powiatowe w Śremie.