Regulamin 2024

1. W Przeglądzie wystąpić mogą soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych.

2. Zgłoszenia uczestnika (uczestników) mogą dokonać szkoły, placówki oświatowe, uczelnie wyższe, ośrodki kultury, parafie, seminaria duchowne, podmioty niezrzeszone, nauczyciele, katecheci, rodzice, opiekunowie, pełnoletni uczestnicy.

3. Zgłoszenie dokonuje się na karcie zgłoszeń wypełnionej czytelnie – jedna karta dla jednego występu – solisty/zespołu/chóru. Karta winna być przesłana z informacjami dla akustyka.

4. Zgłoszenia można dokonać do 21 kwietnia 2024r. przesyłając w wyznaczonym terminie czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: sekretariat@sremsong.pl

5. Koszty organizacyjne uczestnictwa w Przeglądzie: – 10zł od uczestnika z przedszkola; – 20zł od pozostałych uczestników. Opłata nie dotyczy Opiekunów. Wpłaty należy dokonać w dniu występu w recepcji Przeglądu.

6. Występ uczestnika:

  • zaprezentowanie jednego utworu w języku polskim
  • czas prezentacji utworu nie powinien przekroczyć 4 minut.
  • podczas występu preferowany jest własny akompaniament. Akompaniament może być odtworzony z nagrania, niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chóru lub drugiego głosu. Wykonawcy mogą korzystać ze wsparcia nauczyciela – akompaniatora; akompaniator nie może śpiewać z uczestnikiem
  • chóry wykonują 1 utwór chóralny a capella

7. Uczestników oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora. Jury oceniając prezentacje zwróci uwagę na:

  • dobór repertuaru (stosowny do wieku uczestnika! )
  • intonację
  • dykcję
  • własne instrumentarium
  • poziom wykonania
  • ogólny wyraz artystyczny

8. Przedszkola nie podlegają ocenie jury.

9. Uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplom uczestnictwa i plakietkę tegorocznej edycji. Wskazani przez jury Wykonawcy zostaną nominowani do występu w Koncercie Galowym (sobota/18.V.2024r.godz. 17:00 ). Jury po przesłuchaniu wszystkich wykonawców dokona na Koncercie Galowym wyboru Laureatów ŚREMSONGU’2024. Werdykt jury zostanie opublikowany na stronie Przeglądu – sremsong.pl

10. Podczas dnia występu zapraszamy na obiad. Zupa – 7zł; obiad dwudaniowy – 24zł. W karcie zgłoszenia prosimy podać ilość. Wpłata na miejscu.

11. Zapisując się do udziału w Przeglądzie uczestnik / prawny Opiekun akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. św. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Śremie w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia 33. Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej ŚREMSONG’2024. Podanie danych jest konieczne do realizacji Przeglądu.

Zapisując się do udziału w Przeglądzie uczestnik /prawny Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na publikację wyników konkursu oraz osiągnięć na stronie internetowej sremsong.pl  Wyraża także zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo (w tym fonii) w trakcie trwania Przeglądu zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, nieograniczonej ilościowo, czasowo i terytorialnie na wykorzystywanie wytworzonych obrazów i nagrań w mediach, galeriach, stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych swoich, mecenasów wydarzenia oraz podmiotów zaangażowanych w organizację oraz promocję ŚREMSONGU’2024.

12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie dyrektor artystyczny Przeglądu.

13. Dyrektor artystyczny Przeglądu:

Janusz T. Skotarczak
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. Wybickiego, ul. Poznańska 11; 63-100 Śrem,
Tel/fax 61 281 00 24; 605 927 827
e-mail: sekretariat@sremsong.pl; www.sremsong.pl