Początki ŚREMSONGU

Janusz T. Skotarczak: Początki ŚREMSONGU sięgają czerwca 1991 roku. To właśnie wtedy odbył się w naszym mieście, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka rejonowy Przegląd Piosenki Religijnej. Cechą charakterystyczną tego Przeglądu było to, że bazował on na szkołach a nie na parafiach. Po jego sukcesie, w latach 1992-1995 ŚREMSONG stał się przeglądem wojewódzkim. Od 1996 do 2009 roku był przeglądem wielkopolskim, a od 2010 roku jest przeglądem ogólnopolskim. U jego początku ważnych było dla mnie, jako jego pomysłodawcy, organizatora i animatora kilka inspiracji.

Inspiracja pierwsza: Duszpasterstwo Młodych ,,Franki”

W 1976 roku, z inicjatywy Franciszka Jęcza, ówczesnego duszpasterza parafii farnej powstało przy kościele pofranciszkańskim w Śremie Duszpasterstwo Młodych. To stąd rozchodziły się piosenki religijne po naszym mieście. Z jego też inspiracji doszło do powstania pierwszego w naszym mieście zespołu beatowego grającego na mszach świętych. Skład zespołu ,,Alfa” – bo taka była jego nazwa – stanowili: Violetta Bentka – śpiew, Krzysztof Maciejewski – organy, Stanisław Perfikowski – gitara i śpiew oraz Janusz T. Skotarczak – gitara. Duszpasterstwo Młodych przy kościele pofranciszkańskim w Śremie to moja pierwsza inspiracja ŚREMSONGU: w nim bowiem wzrastałem i grałem na gitarze, a z zespołem młodzieżowym uczestniczyliśmy w różnych parafialnych i diecezjalnych przeglądach.

Inspiracja druga: Lekcje religii i rekolekcje szkolne

Kiedy w 1990 roku zostałem nauczycielem religii w Szkole Podstawowej nr 2 w Śremie, spotykając się z młodzieżą doszedłem do wniosku, że nie można ograniczać naszych spotkań do samych lekcji. Moim poszukiwaniom towarzyszyło ewangeliczne wskazanie, że ,,młode wino należy wlewać do nowych bukłaków”. Pomocą w odnalezieniu tego ,,nowego bukłaka” były pierwsze rekolekcje szkolne. Powoli rodził się w mojej głowie program tych rekolekcji: w kościele – adoracja, spowiedź, msza święta. A w szkole spotkania, koncerty, seanse filmowe, konkursy… Zaprosiłem wtedy do szkoły zespół „Minores” z krakowskiego zakonu kapucynów. Był z nami także Jan Budziaszek, perkusista zespołu ,,Skaldowie” i inni goście. Taki przebieg szkolnych rekolekcji, jako dni duszpastersko-wychowawczych był wtedy nowatorski w skali kraju, gdyż zazwyczaj ówczesne rekolekcje szkolne odbywały się wyłącznie w kościele.

Po tych pierwszych szkolnych rekolekcjach wiadomo było jedno: stały się one zaczynem i przyczyniły się do powstania szkolnego klubu religijnego ,,Przystań”. Klub ten wyrósł z naszej wielkiej potrzeby spotykania się ze sobą po lekcjach. Przychodzący do „Przystani” uczniowie mieli wiele możliwości spędzania czasu poza lekcjami. W poniedziałki uczyłem ich grać na gitarze, we wtorki oglądaliśmy filmy, w środy czytaliśmy Biblię, w czwartki były gry sportowe, w piątki młodzieżowa msza święta w kościele pofranciszkańskim, a w soboty rozmowy indywidualne przy herbacie. Były wspólne wyjazdy: w zimie i w lecie. Po Polsce i Europie. Organizowałem dla nich koncerty profesjonalnych artystów. Wystąpili w szkole m.in.: Poldek Twardowski, zespół ,,Stare Dobre Małżeństwo”, Przemysław Goc, zespół ,,Greenfields”, Tadeusz Woźniak, Antonina Krzysztoń oraz zespoły zakonne ,,Minores”, ,,Greccio”, ,,Gaudeamus” i ,,Zmartwychwstanie”. Na te koncerty przybywali nie tylko uczniowie i ich rodzice ale i mieszkańcy naszego miasta i okolic. Bywało, że aula szkolna nie mogła pomieścić wszystkich chętnych. Z tego też powodu koncerty zespołu ,,BZN”, Eleni czy zespołu ,,Skaldowie” odbyły się w kościele pofranciszkańskim oraz farnym. O tym, co robiliśmy i co nam w duszy grało pisaliśmy w naszej gazetce ,,Przystań”. Każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie.

Uczniowie biorący udział w lekcjach gry na gitarze robili postępy. Szybko zaczęli śpiewać przy własnym akompaniamencie. Na jednym z naszych spotkań zaproponowałem, aby zorganizować spotkanie z uczniami innych szkół, śpiewającymi piosenki religijne. Pomysł zyskał aprobatę Kuratorium Oświaty. Lekcje religii i pierwsze zorganizowane rekolekcje szkolne to moja druga inspiracja ŚREMSONGU.

Inspiracja trzecia: Jan Paweł II

Najważniejszą inspiracją przy organizowaniu ŚREMSONGU był dla mnie Jan Paweł II. W czerwcu 1991 roku Papież przybył do Polski z kolejną pielgrzymką do Ojczyzny. Spotkania z Janem Pawłem II i usłyszane wtedy słowa upewniły mnie, że wiara musi przekładać się na kulturę. Ukazały mi sens organizowania przeglądu piosenki religijnej.
Jan Paweł II spotkał się podczas tej pielgrzymki we Włocławku z katechetami, nauczycielami i uczniami. To wtedy wypowiedział do katechetów jakże ważne słowa. ,,Katecheci i katechetki – mówił – bardzo was proszę, byście nie żałowali trudu i pomysłowości, aby lekcje religii miały swój blask i świeżość, a także ten szczególny urok, jaki z natury Objawienia Bożego jest im właściwy”. Wspominając zaś swoją własną szkołę przypomniał, że ,,człowiek jest sobą przez kulturę”. W słowach skierowanych do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym w Warszawie przypomniał, że ,,Bóg jest dawcą talentów, a piękno – praca – zmartwychwstanie: ta Norwidowska triada pozostaje zawsze w mocy”.
Nie wiedząc o niczym Jan Paweł II zainspirował mnie tymi spotkaniami i wygłoszonymi tam słowami. Słowa Jana Pawła II skierowane do katechetów i świata kultury podczas pielgrzymki w czerwcu 1991 roku stały się dla mnie trzecią decydującą inspiracją przy organizacji Przeglądu Piosenki Religijnej.