Regulamin

ŚREMSONG’ 2017

1.W Przeglądzie mogą brać udział: soliści; zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje i podmioty niezrzeszone. Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia do udziału w Przeglądzie, należy przesłać kartę zgłoszenia i wymagań technicznych w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2017r. pod adres:

e-mail: sekretariat@sremsong.pl
lub
Janusz T. Skotarczak
ŚREMSONG’ 2017
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ul. Poznańska 11; 63 – 100 Śrem
Tel. / Fax 61 281 00 24 lub 605 927 827

Kartę zgłoszenia i wymagań technicznych należy pobrać w Internecie: www.sremsong.pl

Aby dobrze zaplanować nasze spotkanie prosimy nie czekać ze zgłoszeniami do ostatniej chwili zapisów.

Uwaga! Zgłoszenia każdego wykonawcy należy dokonać na oddzielnej karcie zgłoszenia. Zgłaszając uczestników z różnych kategorii wiekowych należy brać pod uwagę fakt, że każda kategoria wiekowa ma swój wyznaczony dzień prezentacji.

 1. Prezentacje odbywać się będą w auli Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie, ul. Staszica 1 wyznaczonego dnia od godziny 10:00. Rejestracja uczestników oraz konsultacje z akustykiem od godziny 9:00.

Dni Prezentacji:

12 maja (piątek) Przedszkola

15 maja ( poniedziałek) Szkoły Podstawowe cz. I

16 maja (wtorek) Szkoły Podstawowe cz. II

17 maja ( środa) Gimnazja

18 maja (czwartek) Szkoły Ponadgimnazjalne i Uczelnie wyższe

20 maja (sobota) godz. 17:00 W hołdzie św. Janowi Pawłowi II – KONCERT GALOWY

 1. Prezentowany utwór winien być wykonany w języku polskim.

–Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja – 1 utwór w czasie do 3 minut
–Szkoły Ponadgimnazjalne i Uczelnie wyższe – 2 utwory w czasie do 6 minut. Uwaga! W przypadku dużej ilości zgłoszeń 1 utwór ( informacja o liczbie utworów pojawi się na stronie 26 kwietnia 2017r.)
– Chóry – 2 utwory w czasie do 6 minut. Uwaga! Jeden utwór a capella (dla tej kategorii dopuszczalne są utwory nie tylko polskie)

 1. Wykaz uczestników będzie opublikowany na stronie Przeglądu 26 kwietnia 2017r.
 2. Jury oceniając prezentacje zwróci uwagę na: dobór repertuaru, intonację, dykcję, własne instrumentarium, (organizatorzy zapewniają fortepian w miejscu Przeglądu), poziom wykonania, wizerunek sceniczny, ogólny wyraz artystyczny.
 3. Jeżeli wykonawca wykorzystuje w czasie prezentacji płytę z półplaybackiem, nie może ona zawierać nagranych chórków ani głosów solowych. Podkłady muzyczne powinny być nagrane na nośniku pamięci i dostarczone do akustyka bezpośrednio przed występem. Prosimy zwrócić uwagę na jakość nagranych utworów.
 4. Opiekun grupy, dyrygent czy nauczyciel nie może śpiewać razem z grupą, może jedynie akompaniować lub dyrygować.
 5. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna WYRÓŻNIENIA ( Przedszkola nie podlegają ocenie przez jury), a z wyróżnionych wybierze podmioty nominowane do KONCERTU GALOWEGO w sobotę 20 maja. Jury na Koncercie Galowym przyzna NAGRODY GŁÓWNE – STATUETKI ŚREMSONGU. Uwaga! Każdy z Wykonawców może zostać poproszony przez Jury o zaprezentowanie się podczas Koncertu Galowego dlatego prosimy o zarezerwowanie sobie przyjazdu nie tylko na Przegląd ale także na Koncert Galowy – w sobotę 20 maja br..
 6. KOSZT UCZESTNICTWA. Organizacja całego Przeglądu jest współfinansowana przez uczestników. Koszt uczestnictwa w Przeglądzie wynosi 7zł od osoby. Opłata nie dotyczy Opiekunów. Wpłaty kosztów uczestnictwa dokonujemy na miejscu w dniu występu. Uwaga! Zmiana ilości uczestników winna być zgłoszona.
 7. POSIŁEK. W trakcie naszego Przeglądu czynna będzie dla wszystkich JADALNIA ,,BETANIA” znajdująca się na miejscu Przeglądu. W związku z tym istnieje możliwość zamówienia obiadu dla każdego uczestnika (cena obiadu 10zł). Ilość zamawianych obiadów prosimy wpisać w karcie zgłoszenia. W jadalni będzie można zakupić sałatki, napoje, lody, słodycze…
 8. KIERMASZ. W trakcie Przeglądu czynne będzie stoisko z książkami.
 9. GOŚCIE PRZEGLĄDU. Przegląd ubogacony będzie o spotkania z zaproszonymi Gośćmi, występy teatralne, taneczne i koncerty. Szczegółowy program Śremsongu’2017 zostanie podany na stronie Przeglądu 26 kwietnia 2017r.
 10. Osoby odpowiedzialne przez Instytucje delegujące zobowiązane są do zapewnienia opieki nad uczestnikami podczas całego pobytu w Śremie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas prezentacji, spotkań, i imprez towarzyszących dla celów promocyjnych związanych z Przeglądem.
 12. Wykonawcy przystępując do Przeglądu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników.
 13. ŚREMSONG jest projektem katechetyczno-kulturalnym. Wzięło w nim udział do tej pory przeszło 30 tysięcy uczestników. Organizatorem XXVI edycji Przeglądu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie oraz Katolickie Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. Przegląd organizowany jest we współpracy z Śremskim Ośrodkiem Kultury oraz Dekanatem Śremskim. Mecenatem Przeglądu jest Gmina Śrem oraz Starostwo Powiatowe w Śremie. Projektwspółfinansowany jest w tym roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jego pomysłodawcą i animatorem jest katecheta Janusz T. Skotarczak.
 14. Kontakt:

Janusz T. Skotarczak
ŚREMSONG’ 2017
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ul. Poznańska 11
63-100 Śrem
tel./fax 61 281 00 24; 605 927 827
e-mail: sekretariat@sremsong.pl; www.sremsong.pl